Краљевски гласник

Недељник који је почео да излази 14.09.1933. у поднаслову је имао назнаку да је Краљевски гласник "независни недељни орган", а власник и одговорни уредник био је Владимир Т. Радичевић, адв. приправник, потом адвокат, из Карађорђеве улице 9а. Недељник је излазио четвртком. Од 4. броја, власник и одговорни уредник Краљевског гласника, који сада има поднаслов: "независан недељни лист" је Иво Грабовац, суплент, са адресом: Цара Лазара 36. Од броја 18, Краљевски гласник излази недељом. Свих 19 бројева Краљевског гласника којe библиотека има, копије су набављене захваљујући великом ентузијазму краљевачке библиотекарке Јасне Обрадовић и љубазности колега из Националне и свеучилишне књижнице у Загребу где се чувају оригинални примерци.