Ибарске новости

ИБАРСКЕ НОВОСТИ су почеле да излазе 13.02.1953. године у Ранковићеву, као орган Народног фронта Среза жичког. Одговорни уредник је Ранко Стефановић, а гласило штампа Градско штампарско предузеће Ранковићево. Од броја 3, лист носи поднаслов: лист за друштвена и политичка питања жичког среза; у истом броју је и најава да ће од 1. априла лист излазити сваког петка. Ибарске новости су наставиле да излазе сваког петка, у континуитету, све до 2009. године када долази до приватизације "Ибарских новости" тако да је 14. августа 2009. објављени број 2919 био последњи у тој години. Заправо, ради се о броју 2020. што је грешка у нумерацији каква се иначе догађала током шездесетак година излажења Ибарских новости. Да се ради о грешци увидели су и настављачи рада на краљевачком гласилу па је наредни број који је изашао из штампе после пола године паузе, 6. августа 2010. настављајући континуитет Ибарских новости, означен бројем 2021.