Краљевачке вести

Краљевачке вести у штампаном облику почеле су да излазе од 9. броја. Издавач је био Про Медија Краљево, а главни и одговорни уредник Предраг Предо Марковић. Недељник је излазио уторком, на латиници. После 40. броја, који је објављен 13. маја 2008. Краљевачке вести излазе само онлајн.