Програми

Програми су хронолошки сложени и лако претраживи, а у процесу дигитализације биће претраживи као и сва грађа, преко пет критеријума. Иако ситан документациони материјал, програми су врло корисна грађа која, као плакати и позивнице, може брзо да одговори на основна питања о неком догађају (време, место одигравања, учесници...).