Места

Нова секција на веб апликацији kraljevcani.rs названа управо Краљево и Краљевчани пројекат је реализован уз помоћ Министарства културе Републике Србије 2019. године под називом: Мала бележница Љиљане Жарковић као модел мале завичајне енциклоопедије. Пројекат је инспирисан стварном бележницом у којој је библиотекарка Завичајног одељења скупљала грађу о личностима важним за историју града, културу, привреду, политику, спорт, додајући томе приче о лековитим изворима, догађајима, организацијама започињући пројекат који смо решили да преточимо у електронску форму и наставимо да га градимо. МЕСТА, ХИДРОНИМИ, МИКРОТОПОНИМИ...представљају подсекцију у којој се могу наћи основни подаци о селима у краљевачкој општини тако да се на један клик добије кратка, садржајна прича са назнаком о литератури којом о тој теми располажемо. Нажалост, о неким местима су и даље присутни само оскудни подаци што нам говори у ком правцу треба да идемо. Такође, прича о местима је тек почетак приче коју следе реке, планине, микротопоними...