Догађаји

ДОГАЂАЈИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СКУПОВИ... могу бити сврстани у редовне, историјске и изванредне те смо им тако и приступили. Намерни да их опишемо у кратким цртама, издвајајући битне податке и настојећи да будемо објективни, хтели смо да почнемо да стварамо малу, али релевантну градску читанку.