Брошуре

Књижна грађа мањег обима од 50 страна издвојена је из фонда у посебну збирку из практичних разлога - због лакше манипулације и претраге, и жанровски разврстана у неколико група (албуми, билтени, водичи, извештаји, календари, програми, сепарати...) Занимљиво је што се у овој „сивој грађи“ којој често недостају основни подаци за обраду (година издања, аутор, издавач, место издања) налази много извора значајних за обраду локалних тема те нам је дигитализација броширане грађе приоритет и њоме се перманенто бавимо.