Веб клипинг

Савим нови вид грађе настао са појавом интернета те је отуд назив веб клипинг. У нашим условима, исечци из објава са веб сајтова везани су углавном за XXI век. Најстарији веб исечак који имамо је из 1997. године. Често су комбиновани са видео записима па их, у складу са библиотечким правилима најчешће раздвајамо. Веб клипинг представља динамичну, информативну грађу која потискује прес клипинг. Веб клипинг је претражив по Теми и кључној речи, Аутору, Времену, Месту и Језику, а резултати претраге сортирају се обрнутом хронологијом.