Аудио записи

Иако се може рећи да у XXI веку преовладава видео садржај, аудио записи нису изгубили на значају. Књижевне програме који се одвијају у Библиотеци, као и друге жанровски различите догађаје, библиотекари најчешће бележе у аудио формату. Аудио клипинг из некадашњег радијског програма биће поготову занимљив када стигне на обраду. Обрада снимака са магнетофонских трака је технички захтевна па је извесном застоју. За сада се обрађује и пласира на веб апликацију углавном савремени садржај који је технички приступачан. Аудио записи су претраживи по Теми и кључној речи, Аутору, Времену, Месту и Језику, а резултати претраге сортирају се обрнутом хронологијом.