Медија клипинг

МЕДИЈА КЛИПИНГ: Исечци из видео записа који су постали популарни у XXI веку могу бити и знатно старији материјал необјављен у електронским медијима и снимљен независно од њих. Битно је да је тематски везан за Краљево и Краљевчане, а при обради се уносе подаци релевантни како за исечак, тако и за целину из које је издвојен. Медија клипинг претражив је, као сва грађа, по теми и кључној речи, Аутору, Датуму, Месту. Резултати претраге сортирају се по датуму, обрнутом хронологијом.